Alt Model #
AAA 800 mAh Accu Phone : 58398
AAA 550 mAh Accu Phone : 58397
Varta AA 1600 mAh Accu Phone : 58399
Series #
AAA 800 mAh Accu Phone : Rechargeable Accu Phone
AAA 550 mAh Accu Phone : Rechargeable Accu Phone
Varta AA 1600 mAh Accu Phone : Rechargeable Accu Phone
AAA 800 mAh Accu Phone
Buy Now AAA 800 mAh Accu Phone
Pack of 2 Per Unit
FlipKart ₹ 395 ₹ 197.50
Refreshed 3 weeks ago
Highlights
Size
AAA 800 mAh Accu Phone : AAA
AAA 550 mAh Accu Phone : AAA
Varta AA 1600 mAh Accu Phone : AA
Capacity
AAA 800 mAh Accu Phone : 800 mAh
AAA 550 mAh Accu Phone : 550 mAh
Varta AA 1600 mAh Accu Phone : 1600 mAh
Type
AAA 800 mAh Accu Phone : Ni-Mh
AAA 550 mAh Accu Phone : Ni-Mh
Varta AA 1600 mAh Accu Phone : Ni-Mh
Dimensions
Height
AAA 800 mAh Accu Phone : 44.5 mm
AAA 550 mAh Accu Phone : 44.5 mm
Varta AA 1600 mAh Accu Phone : 50.5 mm
Weight
AAA 800 mAh Accu Phone : 12 Gm
AAA 550 mAh Accu Phone : 10 Gm
Varta AA 1600 mAh Accu Phone : 25 Gm
Technical
Voltage
AAA 800 mAh Accu Phone : 1.2 V
AAA 550 mAh Accu Phone : 1.2 V
Varta AA 1600 mAh Accu Phone : 1.2 V
Precharge
AAA 800 mAh Accu Phone : -
AAA 550 mAh Accu Phone : 
Varta AA 1600 mAh Accu Phone : -